Japonya ve Japonlar

Japonya’nın ve Japonların Özellikleri

 • Japonya “Doğan Güneşin Ülkesi” diye bilinir.
 • Japonya, üç binden fazla adadan oluşur. Bu adaların en büyükleri olan Honşu, Hokkaido, Kyuşu ve Şikoku ülkenin %97’sini oluşturur.
 • Adaların çoğu dağlıktır, ve bazıları yanardağlardan oluşur. Ülkenin en yüksek dağı Fuji bir yanardağdır. 60’ a yakın volkanik dağ vardır.
 • Dağları dişi olarak kabul ederler. % 67 dağlık, % 15 tarım, % 3 yerleşim arazisi.
 • Su en önemli enerji kaynağı.
 • Nüfusu 127 milyondan çoktur, dünyanın en kalabalık onuncu ülkesidir.
 • Tokyo’nun nüfusu, çevresiyle beraber 30 milyondan fazladır.
 • Nüfus artış hızı % 1.
 • Japonlar önceden Va Ulusu diye anılıyorlardı. Va, dirlik düzenlik, birlik, barış, uyum anlamına geliyor.
 • Kendilerine Nippon ya da Nihon dedikleri zaman ülkesi, halkı, hükümeti ve devletiyle tek bir bütünü düşünürler. Japonluk duygusu birey ve kurumlar üstü bir duygudur. Japonya’ya karşı bireyin görev ve sorumluluklarını bilme duygusudur. Japon insanı kendisini önce Japonya olarak algılar. Başka bir toplumda yaşadığı zaman aynı önceliği yeni toplumuna verir gibidir.
 • Mikado: Japonya. Büyük Kapı, İmparator Ülkesi.
 • Yüzölçümü Türkiye Cumhuriyeti’nin yarısı.
 • Japonya’daki sistem, bazı işlevsel nitelikleriyle kapitalizme, bazı ortakçı nitelikleriyle sosyalizme, bazı disiplin ve düzen ilkeleriyle nasyonal sosyalizme benzetilebilir. Servetin yeniden dağıtımı konusunda toplumcu ülkelerle yarışır.
 • 1947 yılında anayasanın kabulünden beri Japonya parlamenter monarşi ile yönetilmektedir.
 • Akihito, 1989′dan bu yana Japonya imparatoru. Dünyanın en eski imparatorluk ailesinden gelen Akihito’nun, Japonya’nın efsanevi kurucusu İmparator Cimmu‘nun 125. kuşak torunu olduğuna inanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir